سفيدك پودري انگور (سياه بور)

Grapevine powdery mildew (3)

بيماري در مناطق مختلف ايران نامهاي متفاوتي چون كفك (در رشت)، سياه‌ بور (اصفهان)، سفيدك (شيراز)، شته (كاشان) دارد. طبق بعضي ازشواهد و مدارك، اصلِ بيماري ازسرزمين ژاپن است. اولين بار قارچ عامل در سال 1834از امريكاي شمالي گزارش شده است ولي بيماري درامريكا از اهميت چنداني برخوردار نبود. بيماري براي اولين بار درسال 1845 درناحيه بريتانياي كبير در گلخانه‌هاي Margateتوسط باغبان انگليسي به نام Tucker مشاهده شده است.

شديدترين اپيدميهاي آن، مربوط به كشورهاي اروپايي به خصوص كشور فرانسه، اسپانيا و ايتاليا است كه دربعضي ازسالها محصول تاكستانها را به كمتر از يك چهارم كاهش داده است. بيماري در ايران براي اولين بار درسالهاي 51- 1250 در رضائيه مشاهده شده است. اكنون بيماري در تمام نقاط انگورخيز كشور ديده مي‌شود.

عامل بيماري قارچ Uncinula necatorاست كه ميسليوم قارچ كاملاً سطحي است و مواد غذايي خود را بوسيله هاستوريم(مِكه) تأمين مي‌نمايد؛ همچنين اين مِكه‌ها براي تثبيت قارچ درسطح نبات بكار مي‌رود. زمستان گذراني قارچ به صورت ميسيليوم در داخل جوانه‌هاست. البته در مناطق سرد زمستان گذراني بصورت پريتسيوم نيز مي‌باشد.

شدت بيماري موقعي كه جوانه‌ها متراكمند يا رطوبت بالاست و جاهايی كه سايه‌دار است بيشتر است.

در اثر حمله قارچ كيفيت و كميت ميوه كاهش يافته، همچنين باعث حساسيت درخت به سرما مي‌شود. قارچ به ميوه، برگ، خوشه، جوانه، پيچكها، دم ميوه و شاخه‌هاي جوان حمله مي‌كند. در اثر حمله پوششهاي سفيد و خاكستري روي اندامهاي گياه ديده مي‌شود. در روي برگ، لكه‌هايي محدود را ايجاد مي‌كند كه در آخر فصل اين لكه‌ها یكروزه مي‌گردند. حمله قارچ به غوره‌ها به علت عدم تعادل فشار در قسمت داخلي و خارجي باعث تركيدن ميوه مي‌گردد و پيش از آنكه غوره‌ها به نصف اندازه حقيقي برسند مي‌ريزند. ميوه‌هاي رسيده مورد حمله قارچ قرار نمي‌گيرند.

خوشه‌هاي سفيدك زده كمي سياه و سبك هستند. اگر بيماري هنگام گل و قبل از آن شديد شود گلها مي ريزند و دانه تشكيل نمي‌شود. حبه‌ها كوچك مانده و رشد نمي‌كنند و آبدار نمي‌شوند غالباً حبه‌ها ترك خورده و مي پوسند. سفيدك مو درشرايط خشك بدون ترك خوردن باعث زودرسي انگور مي‌شود. درهواي مرطوب شكافها روي انگور يا غوره زود پيدا مي‌شود.

كنترل:

1- گل گوگرد      ———-        kg 90 – 60  در هكتار

مبارزه با استفاده از گل گوگرد در 3 نوبت انجام مي‌شود.

نوبت اول: در 7- 6 برگي جوانه‌ها به ميزان 15-10 كيلوگرم

نوبت دوم: بعد از ريختن گلبرگها و بسته شدن دانه به ميزان 30-20 كيلوگرم

نوبت سوم: 20- 15 روز بعد به ميزان 40-30 كيلو، در صورت انبوهي تاكستان تا 60 كيلوگرم قابل افزايش است.

تماس با ما

در حال حاظر پشتیبانی آنلاین نمیباشد شما میتوانید از طریق ایمیل تمام سوالات خود را مطرح کنید. با تشکر

با سلام آماده پاسخگویی به سوالات شما هستیم.

Click ENTER to chat