آمینو اسیدها

سئوکس

 آمینواسیدها

سازنده های پروتئین

فقط آمینواسیدهای L فرم به وسیله گیاه جذب می گردند، آمینواسیدهای D فرم به وسیله مکان آنزیمی گیاه شناخته نشده اند و در نتیجه نمی توانند در سنتز پروتئین مشارکت کنند.

نقش آمینواسید ها

 • آمینواسیدها فعالیت هورمون های گیاهی را تحریک می کنند و تنظیم کننده رشد هستند.
 • متیونین L فرم محرک برای اتیلن و فاکتورهای رشد است.
 • تریپتوفان L فرم (مانند اسپرمین و اسپرمیدین سنتز شده از آدنوذیل متیونین 5-) محرک سنتز اکسین است. در گیاهان تریپتوفان فقط به شکل L فرم استفاده می شود. تریپتوفان تنها زمانی مورد استفاده گیاهان قرار می گیرد که ابزار آنزیمی آن در گیاه ساخته شود. با توجه به آنچه که در بسیاری از کشورهای اروپایی آزمایش شده اگر تریپتوفان در اسید یا باز هیدرولیز شود تریپتوفان L فرم تشکیل نمی شود.
 • آرژنین L فرم هورمون های مربوط به گل و میوه را می سازند.

مقاومت تنشی

دماهای بالا و رطوبت های پایین از مقاومت در مقابل شرایط تنش زا مانند یخ زدگی، تخریب حشرات، تخریب با تگرگ و سیلاب که کیفیت تولید و مقدار تولید را کاهش می دهد جلوگیری می کند و اثر مضر در متابولیسم گیاهی دارند. با استفاده از آمینواسیدها قبل، هم زمان و بعد از وقوع شرایط تنشی از این استرس ها جلوگیری شده و شرایط رشد گیاه بهبود پیدا می کند.

اثر فتوسنتزی

گیاهان کربوهیدرات ها را از طریق فوتوسنتز می سازند ـ سرعت پایین فوتوسنتز به معنی رشد کم است که به مرگ گیاه منتهی می گردد. کلروفیل مولکولی است که وظیفه جذب انرژی نوری را دارد. اسیدهای آمینه گلیسین و و گلوتامیک اسید متابولیت های پایه در فرایند تشکیل بافت گیاه و سنتز کلروفیل هستند. این آمینواسیدها به افزایش غلظت کلروفیل که در فوتوسنتز گیاه اهمیت بالایی دارد کمک می کنند.

اثر بر روی منافذ تنفسی

روزنه ها ساختارهای سلولی هستند که تعادل را در گیاه کنترل می کنند. عناصر ماکرو و میکرو و گاز ها از طریق کانالهایی که بر روی سلول های نگهبان روزنه است جذب می شوند. باز شدن روزنه ها با شرایط بیرونی و سرما، رطوبت، دما و غلظت املاح و فاکتورهای درونی (غلظت اسیدهای آمینه و ابسیزیک اسید و…) کنترل می شود. روزنه ها وقتی که نور و رطوبت پایین است و دما و غلظت املاح بالا است کوچک می شوند (جذب عناصر ماکرو و میکرو کاهش می یابد). روزنه ها زمانی که تخریب کربوهیدرات ها نزدیک است بسته می شوند. در این مورد تعادل متابولیکی و سوخت و ساز گیاه تحت تأثیر منفی قرار می گیرد. کاتابولیسم و آنابولیسم بالاتر می رود. این امر منتهی به متابولیسم پایین و توقف رشد گیاه می شود. در این مواقع گلوتامیک اسید L فرم «سلول های نگهبان» به عنوان یک عامل اسمتیک سیتوپلاسم را درمان می کند بنابراین باعث باز شدن منافذ می شود.

اثر کلات

آمینواسیدها مواد کلات کننده کاملی برای عناصر غذایی  میکرو هستند.

زمانی که از آمینو اسیدها به همراه عناصر میکرواستفاده کنیم جذب و انتقال این عناصر در گیاه آسان تر می شود.

با توجه به اثر آنها بر روی نفوذپذیری غشای سلولی، گلیسین L فرم و گلوتامیک اسید L فرم به عنوان مواد بسیار مؤثری در کلاته کردن شناخته شده اند.

گرده افشانی و تشکیل میوه

گرده افشانی انتقال ذرات گرده به مادگی به منظور لقاح و تولید میوه است که تنها راه لقاح و تولید میوه می باشد.

پرولین L فرم به حاصلخیزی کمک می کند.

لیسین L فرم و متیونین L فرم و گلوتامیک اسید L فرم اسیدآمینه های ضروری برای گرده افشانی هستند زمانی که این آمینواسیدها مورد استفاده قرار گیرند طول لوله گرده ودر نتیجه  گرده افزایش می یابد.

بالانس و توازن در خاک و گیاه

فلورهای میکروبی در خاک کشاورزی تعادل ایجاد می کنند. خوب معدنی شدن مواد آلی و همچنین رشد و توسعه و گسترش ریشه ها در ساختمان خاک، رشد فعال با ثبات دیواره سلولی از طریق متیونین L فرم و فلورهای میکروبی صورت می پذیرد.

کلیات

 • گلوتامیک اسید و آسپارتیک اسید L فرم سایر اسیدهای آمینه ترانس را تشکیل می دهند.
 • پرولین L فرم و هیدروکسی پرولین تأثیری مانند افزایش مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی نامطلوب و مقاوم سازی دیواره های سلولی دارند.
 • آلانین و والین و لیسین L فرم کیفیت میوه را افزایش می دهند.
 • هیستیدین L فرم به بلوغ و رسیدن میوه کمک می کند.

از محصولات شرکت پروفرت آنتی استرس های بسیارموثر حاوی درصد بالای اسید آمینه های آزاد، سئوکس  و پرومیکس کراپ پودر و مایع می باشند دو محصول اخیر(پرومیکس کراپ ها) پایه جلبک دریایی Ascophyllum nodosum را دارند. که مصرف آن ها درتمام مراحل رشد گیاه بویژه مواقع استرس نظیر انتقال قلمه, سرما وگرما و… پیشنهاد می شود.

از جمله محصولات شرکت پروفرت که با اسیدهای آمینه و جلبک دریایی توام یا بطور جداگانه غنی شده اند می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • پروتینت 454 کودی پتاس بالا به همراه جلبک دریایی، اسید آمینه، کربوهیدرات و ویتامین ها (کلات طبیعی) سولفیت و منیزیوم می باشد، که نیاز تغذیه ای گیاه را به ویژه از زمان شروع تشکیل میوه به خوبی برطرف می کند.
 • پروتینت320 کودی فسفر بالا به همراه انواع جلبک دریایی، اسید آمینه، اسید آلی، آنزیم ها و ویتامین ها (کلات طبیعی) می باشد که سبب افزایش گلدهی و تقویت مجموعه باروری گیاه می شود.
 • پروتینت 888 کودی کامل متعادل به همراه انواع جلبک دریایی، اسید آمینه، اسید آلی، آنزیم هاو ویتامین ها (کلات طبیعی) تقویت کننده رشد محصول و افزایش دهنده کیفیت و سایز محصول می باشد.
 • پرولکس مایع کودی حاوی اسید آمینه و اسیدهای آلی و مقداری عناصر میکرو می باشد که با داشتن شکل ویژه ازت سبب افزایش رشد سبزیجات وگیاهان می شود.
تماس با ما

در حال حاظر پشتیبانی آنلاین نمیباشد شما میتوانید از طریق ایمیل تمام سوالات خود را مطرح کنید. با تشکر

با سلام آماده پاسخگویی به سوالات شما هستیم.

Click ENTER to chat